Käyttöehdot

Kiitos palveluidemme käytöstä. Palvelun tarjoaa tuepaikallista.wpmudev.host. Palvelua käyttämällä hyväksyt seuraavat palveluehdot. Tutustu niihin huolella.

Palveluiden käyttö

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan mahdollisia tuotekohtaisia sääntöjä ja käyttöohjeita tai -ehtoja. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluita lain mukaisesti eikä pyri esimerkiksi vaikuttamaan palveluiden toimintaan. Tuepaikallista.fi:llä on oikeus puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin.

Tietojen ohjelmalliset haut, kopiointi, edelleen luovuttaminen, tietojen jälleenmyynti sekä julkaiseminen tietoverkoissa tai muissa julkaisuissa on kiellettyä. Julkaisemiseksi tietoverkoissa katsotaan mm. kaikille avoimet sekä käyttäjätunnuksilla rajoitetut internet-palvelut.

Tiedon käyttäminen ja jakaminen

Suomessa yritystoimintaa harjoittavien yritysten useat tiedot, kuten osoitetiedot ovat julkisia. Tuepaikallista.fi käsittelee tietoja hyvän rekisteritavan mukaisesti ja tietokannoissa olevien yritysten edut huomioiden. Yrityksiä koskevat tiedot kerätään suoraan yrityksiltä tai yritysten Facebook/www-sivuilta. Yrityksiä koskevat tiedot perustuvat viimeisemmän saatavilla oleviin tietoihin ja muihin tietolähteisiin. Tuepaikallista.fi ei vastaa asiakkaalle tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Tuepaikallista.fi pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet luovuttamiinsa tietoihin.

Tietosuoja

Tietosuojan ja yksityisyyden kunnioittaminen on Tuepaikallista.fi toiminnan perusedellytys ja lähtökohta. Tuepaikallista.fi noudattaa Suomen tietosuojalainsäädäntöä tiedon hankinnassa ja käsittelyssä, tietokannan ylläpidossa sekä tietojen luovuttamisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Toimintatavan muutokset

Tuepaikallista.fi:llä on oikeus muuttaa tietokantojensa ja tiedostojensa sisältöä ja toimintatapojaan, kun palveluita kehitetään tai kun Tuepaikallista.fi toimintaa koskevat lait, viranomaismääräykset tai henkilöstöä koskevat sopimukset muuttuvat.

Tuepaikallista.fi:llä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta ottaa tietokantansa pois käytöstä palveluaikanaan, jos tietokantojen ylläpito tai huolto sitä vaatii. Tuepaikallista.fi pyrkii ilmoittamaan etukäteen tällaiseen syyhyn perustuvasta käyttökatkosta.

Hinnat

Palvelun käyttö on maksutonta. 

Peruutusoikeus

Palvelun luonteen vuoksi ostosta ei voida perua sen tekemisen jälkeen. Jatkuvat tilaukset voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Henkilötietojen säilytys ja luovutus

Palvelun yhteydessä voidaan käsitellä asiakkaana olevan luonnollisen henkilön tai asiakasyrityksen työntekijän (käyttäjä) henkilötietoja. Tietojen käsittelystä on laadittu henkilörekisteri.

Henkilörekisterin tietoja ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa, joissa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Tietovarastot varmistetaan päivittäin.

Henkilörekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Yrityksen itse palveluun antamat tiedot

Annamme yritykselle oikeuden hallita oman yrityksensä tietoja palvelussa. Toimittamalla nämä tiedot käyttäjä (yritys) luovuttaa Tuepaikallista.fi:lle rajoittamattoman oikeuden tietojen käyttöön.

Evästeet

Tuepaikallista.fi käyttää verkkosivuillaan niin kutsuttuja evästeitä antaakseen käyttäjälle mahdollisuuden tiettyjen toimintojen käyttämiseen sekä saadakseen tietoja vierailuista verkkosivustolle.

  1. Mitä evästeet ovat?Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle, kunnes kyseinen tiedosto poistetaan. Toiset taas ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen.
  2. Mihin evästeitä käytetään?Istuntokohtaisia evästeitä lähetetään käyttäjän tietokoneen ja Tuepaikallista.fi palvelimen välillä, jotta käyttäjästä voidaan saada tietoja esimerkiksi siitä, mitä käyttäjätunnusta hän käyttää.
  3. Ulkopuoliset evästeetTuepaikallista.fi käyttää seuraavia ulkopuolisia evästeitä:Google Analytics – evästeitä käytetään tietojen keräämiseen siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa, esimerkiksi missä verkkosivuston osissa hän useimmiten vierailee. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
  4. Kuinka käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä?Käyttäjä voi itse valita, haluaako hän hyväksyä evästeet vai ei. Käyttäjä voi välttää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla verkkoselaimen asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei palvelu toimi oikein. Käytetystä verkkoselaimesta riippuu, millä tavalla evästeet poistetaan käytöstä. Ohjeet löytyvät verkkoselaimen valikosta “Ohje” tai vastaavasta valikosta.

Käyttöehtojen soveltaminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, lainvalintasääntöjä lukuunottamatta. Kaikki näistä käyttöehdoista tai näiden verkkosivujen käytöstä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa.

Tuepaikallista.fi:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetetaan käyttäjille verkkosivuilla tai rekisteröityneille käyttäjille sähköpostilla ja/tai palveluiden verkkosivuilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy uudet ehdot jatkaessaan palvelun käyttöä.